2-Çatı Kar Buz - Argen 2

İçeriğe git

Ana menü:

2-Çatı Kar Buz

Kar eritme sistemleri, oluklarda ve tahliye borularında su akışının muhafazasını sağlar. Neden bir kar eritme sistemine ihtiyaç vardır?
Buzun çözülmesi ve yeniden donması, çatılar ve oluklarda hasara sebep olabilir.
Büyük buzlar düşebilir ve hasara yol açabilir.
Durgun su iç duvarlardan sızarak döşemelerin üzerine akabilir.

K
endinden regüleli kar eritme sistemleri kar ve buzun çözülmesini sağlayarak, eriyen suyun güvenle çatıdan, oluklar boyunca ve tahliye borusundan aşağıya doğru akmasını sağlayacak bir yol sağlar.
Raychem sistemleri, konut, ticari, kamu ve tarihsel binalar dahil tüm binalar için uygun ve gereklidir.
Sistem aşağıdakiler için kullanılabilir:
Oluklar
Tahliye boruları
Kritik çatı kenarları
Düz çatılarda sifonlu çatı drenaj sistemleri.


Kar eritme sistemi nasıl çalışır?
Sensörler, düşük ısı ve nemi tespit eder,
Kontrol ünitesi sistemi açar.
Kendinden regüleli ısıtma kablosu karları eriterek, oluklarda veya çatıda bir akış yolu oluşturur. Daha sonra tahliye borusuna suyun sürekli akışını sağlar ve buz, kar veya saçak oluşumunu önler.
Hava sıcaklığı ayarlanan seviyenin üzerine çıktığında veya nem ayarlanan seviyenin altına düştüğünde, sistem kendini kapatır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön